Google oglašavanje

Plaćanje po konverziji u display kampanjama

Plaćanje po konverziji u display kampanjama

U postavljanju bidding strategije/licitacije, moguće je izabrati plaćanje po konverziji u display kampanjama. Na ovaj način možete dodatno povećati efikasnost Google display kampanja ( u ovisnosti o odabranom cilju vašeg poslovanja), u kojima se obično licitira po modelu manual CPC ili CPM modela, gdje se plaća klik na display oglas ili cijena za 1.000 prikazanih oglasa.

 

Plaćanje po konverziji u display kampanjama znači da plaćate samo kada netko ostvari vašu definiranu konverziju na webu ili aplikaciji – i nikada nećete platiti iznad cijene koju ste definirali za akviziciju odnosno  konverziju (tCPA).

Plaćanje po konverziji u display kampanjama

Pretpostavimo da je Vaš ciljani CPA 100 HRK, a tijekom mjesec dana ili n vremena ste ostvarili 30 konverzija. Platit ćete 3.000 kuna, sa stvarnim CPA-om od 100 HRK. Treba naglasti da pri tom nećete plaćati za klikove ili pojavljivanja Vaših oglasa (ovime display postaje vrlo sličan search modelu kampanje, kada se plaća isključivo klik na Vaš oglas).

Plaćanje po konverziji u display kampanjama

Da bi ste mogli koristiti ovaj tip biddinga, Plaćanje po konverziji u display kampanjama, morate zadovoljiti kriterij, a to je ostvarenih 100 konverzija u posljednjih 30 dana, u protivnom vaš account će biti ‘ineligible’ odnosno nedotupan za ovakvu vrst licitiranja.

Sve najnovije vijesti s Digitalac.hr pratite OVDJE.

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nova mjerenja položaja oglasa u Google pretraživačkoj mreži

Nova mjerenja položaja oglasa u Google pretraživačkoj mreži

Google pretraživačka mreža donosi četiri nove metrike po kojima ćete efikasnije mjeriti položaj oglasa. Stara narodna kaže: ‘Svi mi koji se digitalno oglašavamo, želimo biti prvi na Googleu’:).

Redovito gledamo izvještaje naših kampanja, naziva/tipa: Google pretraživačka mreža, i stupac/kolumnu koji govori koja je prosječna pozicija naših oglasa, nadajući se broju 1.

No suprotno uobičajenoj percepciji, prosječna pozicija nije označavala točno  mjesto na kojem se naš oglas prikazivao. Prosječna pozicija je naprosto bila redoslijed prikazivanja oglasa u odnosu na ostale oglase u aukciji/licitaciji.

Kao rezultat toga, pozicija oglasa “broj 1” značila je da se oglas prikazuje ispred svih ostalih oglasa, ali to nije značilo da je naš oglas bio prvi, odnosno da je bio prvi iznad organskih rezultata pretraživanja (što je ultimativni cilj).

Pozicija broj 1. mogla je označavati da se naši oglasi ne prikazuju iznad organskih rezultata pretraživanja, odnosno prikazuju se kao ‘prvi’, ali  pri dnu prve  stranice Googlea, drugim riječima, ispod organskih rezultata.

Kako bi prestali nagađati kada smo prvi-prvi na Googleu, Google pretraživačka mreža donosi nam četiri nove metrike koji će nam dati jasnije uvide u to gdje se naši oglasi prikazuju na stranici rezultata pretraživanja.
“Apsolutna stopa pojavljivanja oglasa na vrhu stranice” i “Stopa pojavljivanja oglasa na vrhu stranice”- dva nova pokazatelja o stvarnoj poziciji naših oglasa

  • Apsolutna stopa pojavljivanja oglasa na vrhu stranice (Apsolutni TOP) – postotak pojavljivanja/impresija oglasa koji se prikazuju kao prvi oglas iznad organskih rezultata pretraživanja
  • Stopa pojavljivanja oglasa na vrhu stranice (TOP) – postotak pojavljivanja/impresija oglasa koji se prikazuju na bilo kojoj poziciji iznad rezultata organskog pretraživanja

Nova mjerenja položaja oglasa u Google pretraživačkoj mreži

 

Google pretraživačka mreža | 4 noviteta kojima mjerimo položaj oglasa

Ove nove mjerne podatke uputno je koristiti za razumijevanje promjena u CTR-u (postotku klikanja na prikazane oglase) uzrokovanom promjenom lokacije oglasa na stranici s rezultatima pretraživanja.

Upotreba ovih metrika ne preporuča se kao model licitacije, jer se licitacije mogu povećati, a pozicije oglasa prikazivati na lošijim pozicijama.

To se događa iz razloga jer većim licitacijama ulazimo u aukcije s većim brojem konkurenata što nas dodvodi u situaciju da se borimo za prikaze oglasa na lošijim pozicijama (ispod organskih rezultata ili na drugim stranama Goolgea).

“Udio Apsolutne stope pojavljivanja oglasa na vrhu stranice” i “Udio pojavljivanja oglasa na vrhu stranice”- metrike s kojima možemo licitirati za bolji prikaz naših oglasa

  • Udio Apsolutne stope pojavljivanja oglasa na vrhu stranice–  dobivamo tako da impresije oglasa na apsolutnom vrhu (prvi oglas iznad organskih rezultata pretraživanja) podijelimo s procijenjenim brojem impresija oglasa za koje smo ispunili uvjete prikazivanja na vrhu
  • “Udio pojavljivanja oglasa na vrhu stranice” – dobivamo tako da impresije oglasa na najvišoj/Top poziciji (bilo kojoj iznad organskih rezultata pretraživanja) podijelimo s procijenjenim brojem impresija oglasa za koje smo ispunili uvjete prikazivanja na vrhu

Sve najnovije vijesti s Digitalac.hr pratite OVDJE.

 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares
alat za pregled i dijagnostiku oglasa

Dva noviteta dostupna u Google Ads alatu za pregled i dijagnostiku oglasa

Alat za pregled i dijagnostiku oglasa (Ad Preview and Diagnosis Tool) vam pomaže da vidite koji se oglasi prikazuju za vašu ključnu riječ.

Možete unijeti pojam za pretraživanje i dobiti preview kako stranica rezultata Google pretraživanja izgleda korisnicima tj. kako se vaši oglasi prikazuju/izgledaju na njoj.

Bolje upotrijebiti alat za pregled i dijagnostiku oglasa, a ne izvršiti stvarnu pretragu na Googleu, jer to neće utjecati na mjerne podatke oglasa (poput impresija, CTRa, a uz to nećete potrošiti kunu, dvije, klikanjem na stvarni oglas, jedino ako baš u stvarnom vremenu/okruženju, želite vidjeti vodi li vas oglas na definirani landing page koji ste baš uredili za novu kampanju:)).

Ako se vaši oglasi ne prikazuju, alat za pregled i dijagnostiku oglasa također dijagnosticira razlog.

Pogledajte koji se oglasi prikazuju za određenu publiku

Do sada se alat za pregled i dijagnostiku oglasa mogao upotrebaljavati da biste pregledali oglase prema pojmu za pretraživanje i iste filtrirali prema lokaciji, jeziku i uređaju. Međutim, publika (audience) se nije mogla filtrirati.

Sada alat za pregled i dijagnostiku oglasa podržava pretragu publike. Možete kliknuti widget “Publika/Audience” da biste odabrali željeni popis publike.

Ako upotrebljavate postavku “Ciljanje” (prethodno nazvanu “Ciljanje i licitacija/Target and bid”) u svojim kampanjama, moći ćete vidjeti koji se oglasi prikazuju za određenu publiku.

Ako upotrebljavate postavku “Promatranja” (prethodno nazvan “Samo licitacija/Bid only”), možete vidjeti kako će se vaš oglas prikazati na višim ili nižim pozcijama stranice, a na temelju vaših licitacija za određenu publiku.

alat za pregled i dijagnostiku oglasa

Od sada oglase možete korigirati kroz sam alat za pregled i dijagnostiku oglasa

Ako se vaši oglasi ne prikazuju, alat za pregled i dijagnostiku oglasa također pokazuje razlog. Prije je bila sitaucija, nakon što ste detektirali problem, trebali ste se ‘kretati’ kroz svoj račun kako biste izvršili potrebne izmjene da bi se vaši korigirani oglasi počeli prikazivali.

Sada ćete moći riješiti probleme izravno unutar samog alata, počevši od prilagodbi na proračunima samih kampanja. Ako razlog zbog kojeg se oglas/i ne prikazuje/u ‘leži’ u budžetu odnosno proračunu, jednostavno kliknite “Uredi proračun/Edit budget” i korigirajte proračun izravno iz alata za pregled i dijagnostiku oglasa.

alat za pregled i dijagnostiku oglasa

 

alat za pregled i dijagnostiku oglasa

Sve najnovije vijesti s Digitalac.hr pratite OVDJE.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Google Ads alat za planiranje ključnih riječi

Dosegnite korisnike pravim ključnim riječima

Besplatni Google Ads alat za planiranje ključnih riječi (keyword planner), pomoći će vam da dođete do ideja za ključne riječi za izgradnju efikasnih pretraživačkih kampanja.

Otkrijte nove ključne riječi

Za početak potražite ključne riječi ili izraze povezane s vašim proizvodima ili uslugama. Google Ads alat za planiranje ključnih riječi pomaže vam da pronađete ključne riječi koje su najrelevantnije za vaše poslovanje, a koje zatim možete odlučiti dodati u svoj plan buduće search kampanje. U našem primjeru odabrali smo ključnu riječ ‘digitalni marketing’ kako bi uvidjeli nekoliko osnovnih pokazatelja:

 • Prosječno mjesečno pretraživanje: prosječan broj puta kada su korisnici pretraživali ključnu riječ i njegove bliske varijante na temelju postavki ciljanja i vremenskog raspona koji ste odabrali. Prema zadanim postavkama u našem primjeru odabrali smo broj pretraživanja za pojam ‘digitalni marketing’  u razdoblju od 12 mjeseci.
 • Konkurencija : broj oglašavača koji su prikazani za svaku ključnu riječ u odnosu na sve ključne riječi na Googleu. Imajte na umu da su ti podaci specifični za targetiranje lokacije i pretraživačke mreže koju ste odabrali. U stupcu Konkurencija/Competition možete vidjeti je li konkurencija za ključnu riječ niska, srednja ili visoka.
 • Ponuda za prikaz na vrhu stranice (low range) : ponuda nižeg raspona pokazuje aproksimaciju koliko su oglašavači povremeno platili za licitaciju za prikaz na vrhu stranice za određenu ključnu riječ, ovisno o vašoj lokaciji i postavkama pretraživačke mreže.
 • Ponuda za prikaz na vrhu stranice (high range) : ponuda većeg raspona pokazuje aproksimaciju koliko su oglašavači povremeno platili za licitaciju za prikaz na vrhu stranice za određenu ključnu riječ, ovisno o vašoj lokaciji i postavkama pretraživačke mreže.
 • Udio pojavljivanja oglasa : broj ostvarenih pojavljivanja podijeljen s ukupnim brojem pretraživanja lokacije i mreže koju ciljate koji su točno podudarali ključnu riječ u posljednjem kalendarskom mjesecu. Imajte na umu da je stupac udjela pojavljivanja u alatu za planiranje ključnih riječi različit od stupaca udjela pojavljivanja i udjela pojavljivanja s točnim podudaranjem u upravljanju kampanjama. U alatu za planiranje ključnih riječi udio pojavljivanja oglasa temelji se na opsegu pretraživanja za točnu ključnu riječ. Kada vidite crticu (-) u stupcu udjela pojavljivanja oglasa, to znači da nemate dovoljno podataka za izračunavanje tog broja.

Google Ads alat za planiranje ključnih riječi

Usporedite trendove ključnih riječi

Pogledajte predložene procjene licitacija i koliko se često ključne riječi pretražuju te kako se broj pretraživanja mijenja tijekom vremena. Na taj način možete suziti popis ključnih riječi i postaviti proračun za ključne riječi koje stvarno želite.

Google Ads alat za planiranje ključnih riječi

Izradite i podijelite svoj plan

Kada osmislite plan koji vam se sviđa, možete ga spremiti na račun ili podijeliti s drugim osobama koje rade na kampanji. Zatim možete izraditi grupe oglasa i postaviti licitacije za svaku ključnu riječ prije nego što pokrenete kampanju.

Google Ads alat za planiranje ključnih riječi

Google Ads alat za planiranje ključnih riječi

Sve najnovije vijesti s Digitalac.hr pratite OVDJE.

 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares
responzivni oglasi

O responzivnim Google oglasima za pretraživačku mrežu

Prednosti

Responzivni oglasi za pretraživačku/search mrežu mogu vam pomoći da:

 • Izradite fleksibilne oglase koji se prilagođavaju uređajima (responzivnost), što vam daje više prostora za dijeljenje poruke s mogućim korisnicima/kupcima
 • Uštedite vrijeme tako da navedete više opcija za naslove i opise, a onda prepustite Google Adsu prikazivanje najrelevantnijih kombinacija oglasa vašim korisnicima
 • Dosegnete više mogućih korisnika pomoću opcija više naslova i opisa koje vašim oglasima daju mogućnost natjecanja na više dražbi i podudaranja s više upita
 • Poboljšate izvedbu grupe oglasa privlačenjem dodatnih klikova i konverzija koje postojeći tekstualni oglasi ne privlače jer vam responzivni oglasi za pretraživačku mrežu pomažu u natjecanju na više dražbiNačin funkcioniranja

Što više naslova i opisa unesete, to više prilika ima Google Ads za posluživanje oglasa koji se bolje podudaraju s upitima za pretraživanje mogućih korisnika, a to može poboljšati izvedbu vašeg oglasa.

Kada unesete naslove i opise, Google Ads sastavlja tekst u više kombinacija oglasa na način koji izbjegava ponavljanje isith oglasa. S vremenom Google Ads testira kombinacije oglasa koji najviše obećavaju i na taj način ‘izbacuje’ kombinacije oglasa najrelevantnije za različite korisničke upite.

Kako se responzivni oglasi za pretraživačku mrežu razlikuju od proširenih tekstualnih oglasa

Razlikuju se na dva načina:

 • Više prostora. Responzivni oglasi za pretraživačku mrežu mogu prikazivati do tri naslova umjesto dva i do dva polja opisa s 90 znakova (umjesto jednog polja opisa s 80 znakova)
 • Veća fleksibilnost. Za jedan responzivni oglas za pretraživačku mrežu možete navesti do 15 naslova i četiri opisa, a Google Ads automatski će prikazati različite kombinacije ovisno o upitu za pretraživanje.

Sva druga polja ista su za responzivne oglase za pretraživačku mrežu kao i za proširene tekstualne oglase.

responzivni oglasi

Važna napomena za kraj 🙂

 • Responzivni oglasi za pretraživačku mrežu u beta su verziji i nisu još dostupni svim Google Ads oglašivačima, stoga se nemojte začuditi ukoliko nemate opciju kreiranja responzivnih oglasa
 • Responzivni oglasi za pretraživačku mrežu učit će i poboljšavati se tijekom vremena, stoga svakako redovito pratite izvedbu i status svojih oglasa.
 • Responzivni oglasi za pretraživačku mrežu trenutačno su dostupni na: danskom, engleskom, francuskom, japanskom, nizozemskom, norveškom, njemačkom, poljskom, portugalskom, ruskom, španjolskom, švedskom, talijanskom i turskom, a uskoro će biti dostupni i na drugim jezicima, nadamo se i na hrvatskom

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Novi tipovi display oglasa

Moderniziranje izgleda display oglasa radi bolje izvedbe

Google je ažurirao vizualne elemente oko prikaznih/display oglasa, a kako bi oglašivačima  pomogao ostvariti bolju izvedbu display kampanja

Prvo, tekstualni display oglasi sada su više od jednostavnog teksta. Oglasi sada mogu imati logotip kad je logotip dodan u oglas (doduše tu mogućnost već koristimo:). Zajedno s povećanim potencijalom upotrebe branda/robne marke (kako je kome draže), tu je i novi font te gumb s pozivom na radnju tzv. call to action. Obje su promjene usmjerene na usklađivanje s trenutačnim najboljim primjerima iz prakse u dizajnu. Dok se te promjene uvode, pojavit će se i opcija dodavanja prilagođenih boja, glavne boje i boje isticanja, tako da se vaši oglasi što bolje usklade s postavkama vaše robne marke/branda.

display

Drugo, elementi za responzivne display oglase sada se mogu neprimjetnije uskladiti jedni s drugima. Pomoću strojnog učenja boje se izdvajaju iz slika koje ustupite Google Adsu. Stvaramo izgled koji približno odgovara u cijelosti dizajniranim slikovnim oglasima. Boje teksta i gumba oglasa u cijelosti su prilagođenetako da stvore privlačan kontrast za cijelu oglasnu jedinicu. Krajnji rezultat trebali bi biti oglasi koji su svjesni sadržaja i blisko se podudaraju sa stilom slikovnih oglasa s najboljom izvedbom koje je izradio čovjek.

display

Sve najnovije vijesti s Digitalac.hr pratite OVDJE.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Google Ads optimizacije

Upotreba ocjene optimizacije za provedbu optimizacije Goolge Ads računa

Ocjena optimizacije/optimization score, koja se nalazi na stranici Preporuke Google Ads računa, olakšava razumijevanje potencijala za optimizaciju računa, a sve kako bi ostvarili ciljeve koje ste zadali prije pokretanja različitih vrsta Google kampanja (display, search, mobile, video, app). Ocjena može iznositi od 0% do 100%, pri čemu 100% znači da vaš račun u datom trenutku ima najbolju moguću izvedbu.

 Google Ads optimizacije

Pratimo sve ključne aspekte vaših kampanja da bismo procijenili jesu li potpuno optimizirane i nudimo vam preporučene radnje ako ima prostora za poboljšanje. Ako neka preporuka može imati veći utjecaj na vašu izvedbu, ona ima veću težinu u ukupnoj ocjeni.Ocjena optimizacije obuhvaća nekoliko aspekata vaše kampanje, uključujući:

 • licitacije i proračune
 • oglase i proširenja
 • ključne riječi i ciljanje
 • poboljšanja

Ocjena optimizacije izračunava se u stvarnom vremenu i obuhvaća sljedeće varijable:

 • statistike, postavke i status vašeg računa i kampanja
 • relevantni utjecaj dostupnih preporuka
 • povijest nedavnih preporuka
 • trendovi u ekosustavu oglasa

Upotreba preporuka za poboljšanje ocjene

Poboljšajte svoj račun pregledom ocjene optimizacije i implementiranjem preporuka koje odgovaraju vašim poslovnim ciljevima.

Na primjer:

 • Mango, međunarodni trgovac na malo, usvojio je preporuke za pametno licitiranje i ostvario 59% više konverzija i 22% veći ROAS.
 • Koch Ford, veliki distributer automobila u Kanadi, usvojio je preporuke za tCPA licitiranje i ostvario 77% više konverzija te smanjio CPA za 34%.

Napomena: ocjena optimizacije prikazuje se samo za aktivne pretraživačke kampanje. Ta značajka nije podržana u AdWords Expressu. Rezultat optimizacije ne utječe na izračunate ocjene kvalitete ni rang oglasa.

Sve najnovije vijesti s Digitalac.hr pratite OVDJE.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
aktualno

Koristite remarketing za povećanje prodaje usluga i proizvoda

O remarketingu

Remarketing pokazuje oglase korisnicima koji su posjetili vašu web-lokaciju ili upotrebljavali vašu mobilnu aplikaciju. Na primjer, kad korisnici napuste vašu web-lokaciju bez izvršavanja kupnje, pomoću remarketinga možete se ponovno povezati s njima prikazivanjem relevantnih oglasa na različitim uređajima.

Remarketing

Prednosti

Bez obzira na to je li vam cilj povećanje prodaje, povećanje broja registracija ili promicanje svijesti o robnoj marki, remarketing može biti dio strategije oglašavanja.

 1. Pristupite korisnicima kada je najvjerojatnije da će kupiti: možete doseći korisnike koji su već stupili u interakciju s vašom tvrtkom. Možete im oglašavati dok pretražuju druge web-lokacije i koriste druge mobilne aplikacije.
 2. Popisi usredotočeni na vaše oglašavanje: stvorite popise za remarketing za određene slučajeve. Na primjer, popisi ciljani na korisnike koji su nešto dodali u svoju košaricu za kupnju, ali nisu dovršili transakciju.
 3. Doseg velikih razmjera: korisnike na svojim popisima za remarketing možete dosegnuti na različitim uređajima i pregledavaju dva milijuna web-lokacija i mobilnih aplikacija.
 4. Učinkovito određivanje cijena: možete izraditi visoko učinkovite kampanje za remarketing pomoću automatskog licitiranja. Licitiranje u stvarnom vremenu izračunava optimalnu licitaciju za korisnika koji pregledava vaš oglas, što vam omogućuje pobjedu na dražbi oglasa uz najbolju moguću cijenu. Upotreba Googleove dražbe ne iziskuje nikakav dodatan trošak.
 5. Jednostavna izrada oglasa: besplatno izradite tekstualne, slikovne i videooglase pomoću Galerije oglasa. Kombinirajte dinamičku kampanju za remarketing s izgledima galerije oglasa da biste izradili sjajne oglase za sve proizvode i servise.
 6. Statistika kampanje: imat ćete izvješća o izvedbi svojih kampanja, o mjestima na kojima se vaši oglasi prikazuju i cijeni koju plaćate.
 7. Olakšajte korisnicima da vas pronađu: prikazujte oglase prethodnim posjetiteljima koji aktivno traže vašu tvrtku na Google pretraživanju.

Načini remarketinga putem Google Adsa

 1. Standardni remarketing: prikažite oglase prethodnim posjetiteljima dok pregledavaju web-lokacije na i upotrebljavaju aplikacije na prikazivačkoj mreži. Saznajte više
 2. Dinamički remarketing: poboljšajte rezultate uz dinamički remarketing koji podiže remarketing na višu razinu pomoću oglasa koji uključuju proizvode ili usluge koje su korisnici pregledali na vašoj web-lokaciji.
 3. Popisi za remarketing za oglase ciljane na pretraživačku mrežu: prikažite oglase dosadašnjim posjetiteljima dok pretražuju proizvode koji su im potrebni na Googleu nakon što napuste vašu web-lokaciju.
 4. Remarketing videozapisa: prikažite oglase korisnicima koji su stupili u interakciju s vašim videozapisima ili YouTube kanalom dok upotrebljavaju YouTube i pregledavaju videozapise, web-lokacije i aplikacije na prikazivačkoj mreži.
 5. Remarketing za popis korisnika: uz uparivanje klijenata prenesite popis podataka o kontaktima koje su vam dali klijenti. Kada su ti korisnici prijavljeni u Google, možete im prikazati oglase za sve Google proizvode.

Automatski izrađeni popisi za remarketing u Google Adsu

Nakon što izradite svoju prvu kampanju za remarketing, Google Ads umjesto vas izrađuje zadane popise za remarketing. Tako možete odmah početi ciljati popise u grupama oglasa. Popularni zadani popisi za remarketing lists koje možete upotrijebiti za prvu kampanju za remarketing:

 1. Svi posjetitelji: ovaj se popis popunjava upotrebom svih vrijednosti iz svih parametara u implementaciji oznaka za remarketing i uključuje “sve korisnike koji su posjetili vašu web-lokaciju”.
 2. Svi korisnici koji su izvršili konverziju: ovaj se popis automatski popunjava pomoću oznake za praćenje konverzija i uključuje “sve korisnike koji su izvršili konverziju na vašoj web-lokaciji”. Ako niste postavili praćenje konverzija, taj će popis biti prazan.
 3. Popis optimiziran za Google Ads: ovo je kombinirani popis koji se sastoji od više publika iz dostupnih izvora publike na jednom popisu za remarketing: Google Ads oznaka, Google Analytics “Svi posjetitelji web-lokacije” i “Svi izvori aplikacije”. Za izradu tog popisa trebate povezati barem jedan izvor podataka na stranici Izvori publike.

Sve najnovije vijesti s Digitalac.hr pratite OVDJE.

 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
  1
  Share
Google AdSense

Pretvorite svoju web strast u zaradu

Nekoliko razloga zašto je gotovo 2 milijuna korisnika odabralo AdSense

Prednosti Google AdSense

Google AdSense oglasi se pregledavaju kako bi se osiguralo da su visoke kvalitete i relevantni za vaš sadržaj ili publiku, čak i kada se pregledavaju na pametnim telefonima i tabletima. Rezultat? Od njih možete ostvariti veću zaradu.

Google AdSense

Vi sve nadzirete na vašem webu

Blokirajte oglase koji vam se ne sviđaju, prilagodite gdje će se oglasi prikazati i odaberite vrste koje najbolje odgovaraju vašoj web-lokaciji.Prikazuju se samo najbolje plaćeni oglasi

Uključite se u najveću mrežu mrežnih oglašavača koji licitiraju za vaš oglasni prostor kako biste iskoristili sve prednosti svojih oglasa.

Pogledajte priče o uspjesima Google Adsense izdavača

Google AdSense

Sve najnovije vijesti s Digitalac.hr pratite OVDJE.


 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares
Google Ads

Registrirajte se i testirajte beta verziju mobilne aplikacije Google Ads

Google Ads Mobile App beta signup – Google

Please enter data below to be whitelisted for beta test of new Ads Mobile App. It will be released in upcoming weeks. •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Povratak na vrh